Numarul  minim de participanti pentru organizarea unei sesiuni de curs este de 15 cursanti. In functie de numarul inscrierilor, data propusa pentru desfasurarea unui training poate suferi modificari.

Ultimele Traininguri trecute

SISTEMUL DE FARMACOVIGILENȚĂ – CERINȚE, IMPLEMENTARE

  1-3 Februarie 2023 Cursul oferă o analiză a proceselor desfășurate de companiile farmaceutice, din perspectiva gestionării documentației aplicabile în domeniul farmacovigilenței în raport cu cerințele legislative. Agenda cursului • Rolul și responsabilitățile Persoanei responsabile cu Farmacovigilența și ale Persoanei locale de contact in gestionarea Sistemului de Farmacovigilenta • Implementarea și conformitatea proceselor de farmacovigilenta... Vezi Articol

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII IN INDUSTRIA FARMACEUTICA

  5-8 Decembrie 2022 • Asigurarea Calitatii - Organizatie. Guvernanta. Roluri/Responsibilititati. Planificare si monitorizare • Sisteme de Calitate – Standarde ISO, Legislatie Pharma (GxP) • Structura SMC – GxP • Document management - Cerinte Generale. Tipuri de documentatie (e.g. Site Master File, Manualul Calitatii) • Instruiri  - Cerinte Generale. Necesitatile de Instruire. Plan Instruire Anual/Individual.... Vezi Articol