Politica de confidentialitate

Ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentulului european 2016/679 (GDPR) în data de 25 mai, vă informăm cu privire la modul în care sunt procesate datele dumneavoastră cu caracter personal.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A PHARMATRAINED SRL

Despre Politică noastră de confidenţialitate

Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care PHARMATRAINED SRL colectează, utilizează şi gestionează informaţiile dumneavoastă cu caracter personal. Vă rugăm să citiți prezenta politică, cu atenție, pentru a înțelege în ce scop, cum și ce date cu caracter personal colectăm și procesăm.

PHARMATRAINED SRL este „operator de date cu caracter personal”, respectiv entitate care stabileste scopurile pentru care şi mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

În cazul în care doriți să ne contactați cu privire la informațiile dumneavoastră cu caracter personal sau referitor la această politică, vă puteți adresa către:

PHARMATRAINED SRL la adresa de e-mail office@pharmatrained.com, sau la numărul de telefon 0722 668 137.

Adresa noastră de corespondență este Strada Arh Harjeu, nr. 5, sector 2, București, România.

Modul în care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Colectăm informaţiile dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt relevante pentru evenimentele pe care le organizăm sau pentru afacerea noastră, respectiv atunci când vă înscrieți la cursuri, la newsletter sau la alertele referitoare la cursurile pe care le organizăm.

Toate informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial și protejate corespunzător de PHARMATRAINED SRL.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm

Datele pe care le colectăm sunt următoarele: nume, prenume, adresă de plată, adresa de e-mail, număr de telefon, informații financiare, respectiv cardul de credit sau de debit, respectiv numărul de cont utilizat în vederea efectuării tranzacțiilor bancare către PHARMATRAINED SRL, istoricul de achiziții de cursuri PHARMATRAINED SRL.

Scopul în care colectăm datele cu caracter personal

Colectăm datele menționate la punctul anterior în vederea:

– asigurararii executării contractului semnat între cursanți și PHARMATRAINED SRL;

– emiterii facturilor fiscale de către PHARMATRAINED SRL, aferente serviciilor prestate;

– transmiterii materialelor de curs, în format electronic, la adresa de e-mail indicată de cursanți;

– transmiterii formularului de satisfacție cu privire la calitatea cursului la final de modul;
– transmiterii de informații privitoare la cursurile organizate de PHARMATRAINED SRL

– transmiterii newsletter-ului;

– transmiterii alertelor referitoare la începerea perioadei de înscrieri la cursurile pe care le organizăm.

Drepturile dumneavoastră de confidențialitate

Puteți oricând opta pentru a afla informații referitoare la ce fel de date deținem despre dumneavoastră, în ce scop le folosim și puteți solicita, în orice moment accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul să cunoașteți categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră și perioada de păstrare a datelor.

În egală măsură puteți solicita, în orice moment, o copie a informațiilor cu caracter personal pe care le deținem referitoare la dumneavoastră, rectificarea informațiilor cu caracter personal pe care le deținem sau eliminarea informațiilor neactualizate.

Nu în ultimul rând, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal din baza de date a PHARMATRAINED SRL.  În cazul în care informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale a A PHARMATRAINED SRL faţă de dumneavoastră, este posibil să ca PHARMATRAINED SRL să fie în incapacitatea de a îndeplini aceste obligații contractuale. Dacă informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru ca PHARMATRAINED SRL să respecte obligații legale și legislația în vigoare, ca de exemplu legislația fiscală sau cea a arhivării), atunci cererea dumneavoastră nu va putea fi gestionată.

Puteți oricând solicita restricționarea accesului PHARMATRAINED SRL la datele dumneavoastră cu privire la anumite procese sau în totalitate.

Puteți să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal, în baza unui temei legal, pe care PHARMATRAINED SRL îl consideră legitim.

Puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv profilării, în măsura în care aceasta este relaționată cu marketing-ul direct.

Pentru a vă exercita oricare din aceste drepturi, vă rugăm să vă adresați către:

PHARMATRAINED SRL la adresa de e-mail office@pharmatrained.com, sau la numărul de telefon 0722 668 137. Adresa noastră de corespondență este Strada Arh Harjeu, nr. 5, sector 2, București, România.

În cazul în care vă nemulțumește modalitatea în care vă  colectăm, procesăm sau utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal accesând pagina http://www.dataprotection.ro/.

Unde sunt stocate datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate în condiții sigure, protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice altă organizație sau de către persoane fizice.

Unele date (nume, prenume, adresă de plată, informații financiare, respectiv cardul de credit sau de debit, respectiv numărul de cont utilizat în vederea efectuării tranzacțiilor bancare) sunt stocate pe suport hârtie și digital. Alte date (adresa de e-mail) sunt păstrate în format digital. Datele prelucrate sunt stocate în sediile şi sistemele IT ale PHARMATRAINED SRL și pe serverele furnizorilor noştri de servicii de hosting.

Distribuirea datelor cu caracter personal către terți

PHARMATRAINED SRL exclude orice operațiune de difuzare a datelor către terți, în alte scopuri decât cele menționate în prezenta politică de confidențialitate.

Companiile care prestează servicii de contabilitate, de livrare sau de plată în sistem de plată online către PHARMATRAINED SRL, trebuie să respecte, conform contractelor în vigoare semnate între părți, datele pe care le încredințăm strict în conformitate cu scopurile pe care le specificăm și au obligația să protejeze, conform dispozițiilor legale în vigoare, datele dumneavoastră cu caracter personal.

Perioada pe care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal strict pe perioada îndeplinirii scopului specific de utilizare.

În cazul cursanților noștri, datele sunt prelucrate strict pe perioada de valabilitate a contractului semnat între cursanți și PHARMATRAINED SRL. Ulterior expirării termenului de valabilitate, contractul, în format electronic, este șters din baza de date a PHARMATRAINED SRL. Contractul, pe suport hârtie, este arhivat pe perioada prevăzută legal. Factura în format electronic și pe hârtie este arhivată în termenul legal prevăzut.

Cookie-uri

Utilizăm Cookie-uri, fișiere de mici dimensiuni, care sunt transmise către calculatorul dumneavoastră și pe care le putem accesa ulterior. Utilizarea cookie-urile este necesară în vederea menținerii funcționalității site-ului nostru și pentru identificarea informațiilor relevante pentru dumneavoastră pe site-ul nostru.

Cele mai obişnuite cookie-uri sunt următoarele:

  • Strict necesare, care asigură că site-ul www.pharmatrained.com funcţionează eficient dintr-o perspectivă tehnică.
  • Funcționale, care ajută la îmbunătățirea experienției prin memorarea alegerilor dumneavoastră.
  • Cookie-uri de performanţă. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura modul în care clienţii navighează pe site-ul nostru, www.pharmatrained.com și indică nivelul de performață al paginilor.
  • Plug-in-uri de social media. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a vă conecta la canalele de social media. Ulterior, informaţiile furnizate de cookie pot fi utilizate în diferite moduri.

Cookie-urile stocate pe calculatorul dumneavoastră pot fi accesate atunci când vizitați site-ul nostru www.pharmatrained.com sau atunci când deschideți un e-mail pe care îl primiți la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o către PHARMATRAINED SRL. În cazul în care doriți să ștergeți cookie-urile care sunt pe calculatorul dumneavoastră, consultați instrucțiunile din browser-ul pe care îl utilizați.

PHARMATRAINED SRL prelucrează cookie-uri numai cu acordul dumneavoastră. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, puteți alege setările adecvate în browser-ul pe care îl utilizați. Menționăm că anumite caracteristici ale site-ului nu pot funcționa în lipsa cookie-urilor. Prin solicitarea acceptului utilizării cookie-urilor vă vom prezenta scopul pentru care acest tip de informații despre dumneavoastră vor fi prelucrate și vă vom informa cu privire la drepturile dumneavoastră.

Aici puteți afla mai multe informații cu privire la cookie-uri.

Marketing

Dorim să vă ținem la curent cu privire la activitatea noastră, la evenimentele pe care PHARMATRAINED SRL le organizează.

În acest sens, singura modalitate prin care vă putem transmite astfel de informații, este dacă optați pentru un astfel de demers, prin înscrierea la newsletter sau la alertele despre cursuri. Aveți opțiunea să vă dezabonați oricând de la a primi astfel de informații, respectiv de la newsletter sau de la alertele despre cursuri. Dezabonarea se face prin apăsarea butonului de la finalul mesajelor de marketing.

Prezenta politică de confidențialitate intră în vigoare la data de 25 mai 2018.

Actualizările prezentei politici de confidențialitate vor fi prezentate pe această pagină web.